Usluga masaže

Datum objave

09.05.2020 16:24

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je