Škola klavira

Datum objave

11.05.2020 19:32

Koliko godina imate?

15 - 18 godina

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koji dani Vam najviše odgovaraju?

Subota, Nedjelja,

Koje vrijeme Vam najviše odgovara?

Od 9 - 12 h, Od 12 - 15 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je