Stolarski radovi

Datum objave

26.11.2016 23:37

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena dijela/dijelova

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Treba zamjeniti ulazna vrata