Razvoj iOS aplikacija

Datum objave

23.05.2020 01:18

Za koju vrstu operativnog sistema Vam je potrebna aplikacija?

iOS

U kojem programskom jeziku želite da bude izrađena aplikacija?

Swift

Molimo opišite detaljnije kakva aplikacija Vam je potrebna

Imam zadaće iz kolegija za iOS development i trebam ih rješiti u što kraćem roku. Mogu vam poslati zadatake kasnije. Ja sam inače iz Hrvatske, pa nadam se da pružate poduke i preko interneta.

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Poslat ću upite i drugim instruktorima, pa ako se ranije dogovrim s nekim prije vas nemojte se ljutiti pozdrav!