Bušenje bunara

Datum objave

04.06.2020 13:18

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Po preporuci izvođača radova

Vrsta objekta

Stambeni objekat sa zemljom

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

po preporuci stručnjaka . Radi se o vikendici, za ličnu upotrebu je.

Koje dubine želite da bude bunar

Po preporuci izvođača radova

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

09-06-2020

Imate li dodati još neke informacije?

Datum 9 jun nije fiksan, ali u toku sledeće sedmice bi trebalo jer kuća je bez vode. Zemljiste je na Romaniji - Mokro. to jest kadino selo pored . Ima asfalt skoro do kuće. Unapred hvala na odgovoru