Servis slušnih i govornih aparata

Datum objave

09.06.2020 20:50

Za koju vrstu aparata je potreban servis?

Slušni aparat,

Koja vrsta servisa Vam je potrebna?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana