Pisanje radova

Datum objave

14.06.2020 20:13

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Master rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ostalo: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet,

Molimo upišite broj stranica rada

55-70 ( bez literature, sadržaja, priloga itd )

Molimo upišite temu rada

Uticaj koncentracije alkohola na senzornu percepciju voćnih rakija

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je