Čuvanje djece

Datum objave

14.06.2020 23:36

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Od 8h do 16h,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 1-7-2020,

Koliko djece je potrebno čuvati?

1,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Starosna dob djeteta (djece)

3 - 6 mjeseci,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda),

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Imate dodati još neke informacije?

,