Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

18.06.2020 20:49

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje novih vrata

Koja je veličina garažnih vrata?

Za jedno auto

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Materijal vrata

Nisam siguran/na,

Na koji način se vrata otvaraju?

Panel garažna vata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Nisu mi potrebne dodatne usluge

Vrsta objekta

Samostalni garažni objekat

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je