Krečenje

Datum objave

19.06.2020 17:00

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

200

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

062990701