Sportska masaža

Datum objave

24.06.2020 10:03

Zbog čega Vam je potrebna sportska masaža?

Ostalo: ,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Ostalo:

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

trebam masazu odmah