Sanacija i popravak asfaltirane površine

Datum objave

27.06.2020 16:00

Vrsta prostora koji je potrebno asfaltirati

Javni prostor,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popunjavanje većih pukotina, Ostalo: Presjecanje asfalta i ponovno postavljanje, presjecanje radi spajanja na kanalizaxiju ,

Imate dodati još neke informacije?

Potrebno nam je presjecabje asfalta radi spajanja na kanalozaciju te sanacija istog. Radi se o podrucju Zenice. Sve inf. na tel 061543491,

Koju površinu/e je potrebno sanirati / doraditi?

Prilazni put,

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

Manje od 100 m2,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,