Usluga masaže

Datum objave

28.06.2020 17:05

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih mjesec dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno