Digitalni marketing

Datum objave

27.11.2016 12:54

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

SEO (search engine optimization), SMM (social media marketing), SEM (search engine marketing), PPC (pay per click), Promocija web stranice, Po preporuci stručnjaka,

Šta želite postići oglašavanjem?

Povećati vidljivost (prepoznavanje brenda)

Veličina Vaše kompanije

Malo preduzeće

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ako mže konkretna ponuda