Krečenje

Datum objave

03.07.2020 17:06

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal,

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

47 ,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Ostalo: Plafoni-bijeli Zidovi-boja breskve,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na plafonu,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 13-7-2020,