Postavljanje fasade

Datum objave

03.07.2020 20:01

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na tri etaže,

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Ne, farbanje fasade nije potrebno,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,