Usluga masaže

Datum objave

12.07.2020 11:40

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: ,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Koje sve vrste masaža imate?