Odvoz otpada

Datum objave

15.07.2020 22:47

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Ostalo: Granje,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: Vise od 20

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potreban je samo odvoz

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana