Časovi pjevanja

Datum objave

17.07.2020 23:52

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 -12 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je