Majstor za sve

Datum objave

22.07.2020 10:07

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Popravak vanjskih alu zaluzina,

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Potreban popravak vanjskih alu zaluzina, jedna je zakocila a drugoj treba promjeniti traku.

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana