Odvoz otpada

Datum objave

24.07.2020 14:02

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Smeće/šut, Stari namještaj/bijela tehnika,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: 25-30

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana