Oslikavanje murala

Datum objave

26.07.2020 13:52

Lokacija murala

Vanjski zid,

Na kojoj vrsti materijala želite oslikati mural?

Beton,

Koja je vrsta nekretnine u pitanju?

Stambena

Molimo upišite koja je željena širina i visina murala?

10x2,5m

Da li vam je potreban dizajn murala?

Da

Molimo opišite mural detaljnije

prijedlog dobrodosao

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je