Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

27.07.2020 04:49

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

100 - 150 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Zamjena nekih crepiva i preslaganje crepova