Usluga masaže

Datum objave

28.07.2020 10:39

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli, Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta,

Imate dodati još neke informacije?

,