Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

06.08.2020 11:42

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje novih vrata

Koja je veličina garažnih vrata?

Za jedno auto

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Materijal vrata

Aluminijum,

Na koji način se vrata otvaraju?

Panel garažna vata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Instalacija mehanizma za otvaranje vrata

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno