Odvoz otpada

Datum objave

27.11.2016 17:30

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Smeće/šut, Ostalo: otpad pri renovaciji trgovine,

Kada Vam treba odabrana usluga?

28-11-2016

Imate li dodati još neke informacije?

kamion je potreban u prijepodnevnim satima jer je obezbjeđen utovar