Usluge lektora

Datum objave

09.08.2020 20:48

Šta je potrebno lektorisati?

Akademski rad,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

50 - 100

Kada Vam treba odabrana usluga?

20-08-2020

Imate li dodati još neke informacije?

Da li u lektorisanje spada i ispravljanje stila istraživanja?