Postavljanje sanitarija

Datum objave

16.08.2020 22:57

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

Ostalo: Potrebno je samo montirati dasku na solju nakon sto je stara skinuta ,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

1

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je