Popravak peći

Datum objave

17.08.2020 15:24

Koju vrstu peći je potrebno popraviti?

Električna peć

Molimo upišite koju vrstu problema ili kvara imate u vezi peći?

Kada se uključi pekara izbaci osigurač

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno