Odvoz otpada

Datum objave

17.08.2020 19:01

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Smeće/šut,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Nisam siguran/na

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potreban je samo odvoz

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno