Malterisanje

Datum objave

24.08.2020 07:24

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

75 - 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana