Kurs informatike

Datum objave

28.08.2020 14:38

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Nedjelja,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 15 - 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je