Statistička analiza

Datum objave

02.09.2020 14:44

Koja vrsta statističke obrade Vam je potrebna?

Ostalo: ,

Zbog čega Vam je potrebna analiza?

Naučno istraživački sektor

Molimo malo detaljnije opišite uslugu koja Vam je potrebna

Instrukcije za polaganje ispita

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

061756088 Sanin