Popravak prekidača i utičnica

Datum objave

02.09.2020 19:15

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Popravak,

Koliko utičnica ili prekidača je potrebno popraviti?

2

Od kada postoji ovaj problem?

Ne postoji problem, potrebno je samo maske promjeniti

Gdje se nalaze utičnice i prekidači?

Ostalo: Potrebno je pomjeriti prekidac za 10tak cm i ugraditi novo zvono iz razvodne kutije

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da električar obezbijedi materija i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana