Čuvanje djece

Datum objave

07.09.2020 20:06

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

2 - 3 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Prije 8 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu, U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Ne