Sudski tumač

Datum objave

08.09.2020 10:52

Sa kojeg jezika Vam je potreban prijevod?

Ostalo: Kineski

Na koji jezik Vam je potreban prevod?

B/H/S

Koju vrstu dokumenta je potrebno prevesti?

Službena dokumentacija, Ostalo: Finansijska dokumentacija,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: 15+

Da li Vam je potrebna ovjera dokumenta?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Službena, finansijska i računovodstvena dokumentacija koja i dalje pristiže. Krajnji rok za završetak je 18. septembar 2020.