Krečenje

Datum objave

08.09.2020 19:03

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

20

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ostalo: treba obraditi oko stolarije koja je nedavno zamjenjena,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je