Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

10.09.2020 11:10

Koju vrstu problema imate?

Krov propušta vodu,

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Mi smo registrovani kao zajednica Etažnih vlasnika u opštini Istočna Ilidza. Imamo problem sa krovom, koji propusta. Opština je odlučila da nam dodijeli finansijska sredstva za popravku istog, ali nam je potreban predračun firme koja je registrovana na osnovu kojeg bi oni mogli pravdati sredstva. Da li bi Vi mogli da uradite predračun (kasnije i radove) kada se sredstva odobre? Lijep pozdrav