Popravak šporeta

Datum objave

10.09.2020 23:56

Koju vrstu šporeta posjedujete?

Električni šporet sa staklokeramičkom pločom

Koju vrstu problema imate?

Ne mogu da ga uključim,

Koji dio je potrebno popraviti?

Rerna

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da sve obezbijedi stručnjak

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je