Postavljanje pločica

Datum objave

11.09.2020 14:49

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Ostalo: Šupa,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

10 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Ostalo: Plocice imam, potrebno obezbjediti ostalo

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana