Šivanje i prepravke odjeće

Datum objave

12.09.2020 21:49

Koja vrste usluge Vam je potrebna?

Šivanje novog odjevnog komada

Za čiju konfekciju je potrebno šivanje / prepravka

Dječija konfekcija,

Molimo upišite konfekcijski broj

82

Koliko odjevnih komada je potrebno sašiti/prepraviti?

Više od 5

Koja vrsta odjevnog komada je u pitanju?

Hlače, Ostalo: Masna za glavu,

Vrsta materijala

Ostalo: skuba ,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal?

Da,ja ću obezbijediti potreban materijal

Koja vrste usluge Vam je potrebna?Kada Vam treba odabrana usluga?

Šivanje novog odjevnog komada

Za čiju konfekciju je potrebno šivanje / prepravkaImate li dodati još neke informacije?

Dječija konfekcija,

Molimo upišite konfekcijski brojVaša adresa / lokacija

82

Koliko odjevnih komada je potrebno sašiti/prepraviti?

Više od 5

Koja vrsta odjevnog komada je u pitanju?

Hlače, Ostalo: Mašna za glavu,

Vrsta materijala

Ostalo: Skuba,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal?

Da,ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

25-09-2020