Postavljanje fasade

Datum objave

17.09.2020 12:41

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na jednu etažu

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban majstor da u narednih nekoliko dana postavi fasadu na jedan sprat kuće koja se nalazi na Bjelavama cca 100 m2. Ostala dva sprata kuće cca 200 m2 treba samo prefarbati. Molim za cijenu po m2 za 1.Postavljanje fasade (sa našim materijalom 2. Za farbanje postojeće fasade (sa našom bojom). Molim da se jave sao majstori koji su slobodni u narednim danima za rad.