Popravak ograde

Datum objave

18.09.2020 10:30

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Potrebna je zamjena dijela ograde,

Od kojeg je materijala Vaša ograda?

Ostalo: Potrebno promjeniti stakleno metalnu balkonski ograduo,

Koja je visina ograde?

1 m

Kada Vam treba odabrana usluga?

26-09-2020

Imate li dodati još neke informacije?

Trebala bi mi procjena i dogovor za materijal kojim bismo izmijenili staklo, a možda i ogradu.