Bušenje bunara

Datum objave

21.09.2020 15:51

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Po preporuci izvođača radova

Vrsta objekta

Stambeni objekat sa zemljom

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

Po vasem savjetu

Koje dubine želite da bude bunar

10 m

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je