Asfaltiranje

Datum objave

22.09.2020 23:06

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Manje od 100 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

5

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana