Stolarski radovi

Datum objave

26.09.2020 08:01

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno