Asfaltiranje

Datum objave

27.09.2020 09:34

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Ostalo: Dvoriste ,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Ostalo: 130 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Priprema terena prije asfaltiranja,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

5 cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno