Škola gitare

Datum objave

29.09.2020 07:21

Imate dodati još neke informacije?

,

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Bez iskustva,

Znate li čitati notni sistem?

Ne,

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Između 15 - 18 h, Između 12 - 15 h, Nakon 18 h,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Posjedujete li svoju gitaru?

Da, posjedujem svoju gitaru,

Kojim danima želite pohađati školu?

Četvrtak, Srijeda,

Koliko imate godina?

40 - 50 godina,