Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

29.09.2020 19:19

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Intolacija sahta za vodu

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Koja vrsta rada Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Instalacija vanjskih vodovodnih cijevi

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je