Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

30.09.2020 10:27

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U poslovne svrhe

Šta želite pohađati?

Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ostalo: jako malo

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno